Wie zijn mijn opdrachtgevers?

Recente klanten

Een groot aantal organisaties in het sociaal domein heb ik de afgelopen jaren mee mogen helpen in verander- en inrichtingstrajecten. Gemeenten waar ik opdrachten voor uitgevoerd heb zijn onder andere Assen, Coevorden, Slochteren, Borger-Odoorn, Emmen en Noordenveld. Voor zorginstellingen als Ambiq, Icare en Promens Care heb ik grotere en kleinere klussen gedaan. En ook voor welzijnsinstellingen zoals Welzijnswerk Midden Drenthe, Welzijn in Noordenveld en Impuls ben ik aan de slag geweest.

Doelgroep

Mijn klanten bevinden zich in de kern van het sociaal domein. Zorg-, welzijnsinstellingen en gemeenten werken samen aan de gestelde doelen.

Doelen

Doelen als meer inzet van preventie en lichte ondersteuning, zodat zware, specialistische zorg voorkomen kan worden, kunnen alleen bereikt worden als er samengewerkt wordt. Als specialistische zorgaanbieders hun expertise delen met de generalistische werkers in de wijken en de buurten. Hiervoor moeten de gemeenten kaders stellen en een basis leggen voor deze samenwerking.

Zoektocht

Gemeenten zitten nog vaak in een zoektocht naar hoe het sociaal domein het beste vormgegeven kan worden. Elke gemeente kent haar eigen bijzonderheden, waardoor er niet één weg is die naar Rome leidt.

Aanbod
Ik help gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen met deze zoektocht. Door op zoek te gaan naar best passende oplossingen op basis van de lokale situatie met oog voor de cliënten en huishoudens in de wijken en buurten. In rollen als teammanager, beleidsmedewerker, projectleider en procesbegeleider ligt mijn focus op het snijvlak van inhoud en verandermanagement. Ik weet wat er leeft in het sociaal domein en sta voor een praktische aanpak.