Het sociaal domein is aan het transformeren. Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Deze ingrijpende verandering vraagt van alle betrokkenen om lef en daadkracht. Ik ondersteun op interim basis gemeenten, welzijnsorganisaties en zorgaanbieders met het realiseren van deze transformatie. In rollen als teammanager, beleidsmedewerker, projectleider en procesbegeleider ligt mijn focus op het snijvlak van inhoud en verandermanagement. Ik weet wat er leeft in het sociaal domein en sta voor een praktische aanpak.